Wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji pt. “Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości” zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza:

Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wiąże się z nim obowiązek wypełnienia żadnego formularza.

Formularz Zgłoszeniowy


    (Tylko formaty: doc, docx, pdf i odt)


    Termin na składanie formularzy upłynął 25 marca 2018 r.