STUDIA IURIDICA – Rok 2018, Tom 76


 

17 stycznia 2018 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się 76. tom czasopisma „Studia Iuridica” pod redakcją Opiekuna Naukowego Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW, dr hab. Ryszarda Piotrowskiego, prof. UW. Znalazły się w nim m. in. artykuły prof. Ryszarda Piotrowskiego oraz wielu członków Koła.

 


-> Więcej informacji i spis treści: STUDIA IURIDICA – Rok 2018, Tom 76 <-