Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej ma zaszczyt zaprosić na pierwsze spotkanie merytoryczne w roku akademickim 2018/2019, będące jednocześnie spotkaniem rekrutacyjnym. Podczas spotkania wykład zatytułowany ,,Sędziowie i demokracja” wygłosi prof. Adam Strzembosz.

Profesor Adam Strzembosz jest postacią niewątpliwie wybitną i niezwykle zasłużoną przede wszystkim dla polskiego sądownictwa, ale również dla szeroko pojętej kultury prawnej oraz nowoczesnej polskiej państwowości. Jako sędzia pracował od 1961 roku. W roku 1966 został sędzią Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy a od roku 1974 podjął pracę w Instytucie Badania Prawa Sądowego, gdzie w 1980 objął stanowisko docenta. Z obu stanowisk został odwołany po wprowadzeniu stanu wojennego, ze względu na swój udział w strukturach pierwszej ,,Solidarności”. Na przestrzeni lat 80. współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Podczas obrad Okrągłego Stołu został przewodniczącym podzespołu ds. prawa i sądów, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

We wrześniu 1989 r. został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1990 r. objął stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, po czym decyzją Sejmu został wybrany na stanowisko Pierwszego Prezesa SN, zostając jednocześnie z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu. Funkcje te pełnił do 1998 roku.

Za swe zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został m.in., postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz, postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

***

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 29 października w sali 1.2 Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4.

Po spotkaniu, wszystkich zainteresowanych współtworzeniem Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej zapraszamy na integrację.