Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, tym razem będzie to wykład pod tytułem ,,Pionowy podział władz. Uwagi prawno-porównawcze”. Jako prelegent wystąpi prof. dr hab. Hubert Izdebski.

Podczas spotkania prof. Hubert Izdebski zwróci uwagę na potrzebę wprowadzenia do polskiego obiegu, przyjętego już przez T. Jeffersona, ale przez naszą doktrynę odrzucanego – pionowego podziału władz, by wskazać, że konstrukcja ta, określająca podstawy tego, co nazywa się architekturą państwa, jest równie ważna co powszechnie znany (co nie znaczy powszechnie stosowany) podział poziomy. Nawet w państwie unitarnym samorząd terytorialny nie powinien być traktowany wyłącznie jako efekt decentralizacji administracji, ale jest, w ramach zasady pomocniczości, wyrazem potrzeby przeprowadzenia właśnie pionowego podziału władz. Są to rozważania, których nie można prowadzić w sposób abstrakcyjny, lecz trzeba odwoływać się do rozwiązań różnych państw.

Prof. dr hab. Hubert Izdebski jest postacią znaną większości osób zainteresowanych szeroko pojętym prawem, nie tylko studentom mającym za sobą egzamin z doktryn polityczno-prawnych. Jest prawnikiem wszechstronnym, łączącym cechy teoretyka i praktyka. W swojej działalności naukowej Profesor podejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień, począwszy od aksjologii prawa, teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych i nauki o państwie, po zagospodarowanie przestrzenne, samorząd terytorialny czy szkolnictwo wyższe. O jego autorytecie świadczy aktywny udział w licznych pracach legislacyjnych. Uczestniczył między innymi w pracach nad reformą administracji publicznej w latach 90. XX wieku. Jest autorem projektu drugiej ustawy samorządowej dla Warszawy (1994). Współtworzył projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (1989-90) oraz projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1995-2003). Obecnie na Uniwersytecie SWPS kieruje zespołem eksperckim, który opracowuje szczegółowe założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (projekt Ustawa 2.0). Profesor Hubert Izdebski był członkiem Rady Legislacyjnej oraz Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni. Ponadto jako praktyk Profesor wykonuje zawód radcy prawnego. Za swoją postawę Profesor Hubert Izdebski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbędzie się 11 maja o godz. 20 w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4. 

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/702073956630851/

Serdecznie zapraszamy!