Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na kolejne w tym roku akademickim spotkanie merytoryczne, na którym prelekcję zatytułowaną “Specyfika prawa szariatu” wygłosi dr Agnieszka Gutkowska.

Prawo szariatu normuje życie wyznawców zarówno islamu sunnickiego jak i szyickiego i, w swym założeniu, określać ma wszystkie aspekty fizycznego i duchowego życia jednostki. Większość państw Bliskiego Wschodu i północnej Afryki utrzymuje podwójny system sądownictwa: świecki oraz religijny (sądom religijnym powierza się najczęściej sprawy małżeńskie i spadkowe), jednakże w przypadku takich państw jak Iran czy Arabia Saudyjska, prawo ma wyłącznie charakter wyznaniowy, nad prawomyślnością obywateli czuwają swoiste policje religijne, zaś sądy potrafią orzekać niezwykle brutalne kary za czyny, które w kręgu zachodniej kultury prawnej są dozwolone. Przykładem może być kara śmierci masowo orzekana w następstwie dokonania aktu apostazji, seksu pozamałżeńskiego czy aktów homoseksualnych. Należy jednakże pamiętać, że w kręgu wyznawców islamu zrodziło się i rodzi się dalej wiele ruchów reformatorskich, nadających prawu szariatu humanitarnego wydźwięku. W dobie szeroko rozpowszechnionej wśród społeczeństw państw Europy nieufności względem wyznawców islamu, warto poświęcić choć trochę czasu, by spróbować zrozumieć podstawy leżące u źródeł tego jakże innego od zachodnich systemu prawnego, jakim jest szariat.

O specyfice prawa szariatu opowie dr Agnieszka Gutkowska, którą KNKP UW ma zaszczyt gościć już po raz drugi. Prelegentka jest adiunktem w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW, wykładowcą z zakresu prawa karnego i prawa karnego islamu, autorką licznych publikacji dotyczących prawa szariatu, prawa uchodźczego czy praw kobiet.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 grudnia, w sali 1.2 Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4. Po spotkaniu jak zwykle zapraszamy na integrację.

Do zobaczenia!