Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW wraz z Kołem Naukowym Utriusque Iuris oraz Kołem Naukowym Warsztaty Prawnicze mają zaszczyt zaprosić na pierwsze w nowym roku spotkanie merytoryczne, podczas którego przyjrzymy się nowej instytucji polskiego prawa procesowego o jakże doniosłym znaczeniu – skardze nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego – oraz zderzymy ją z jej francuskim odpowiednikiem. Spotkanie zatytułowane „Skarga Nadzwyczajna do SN a francuska skarga w obronie ustawy (pourvoi dans l’intérêt de la loi) w postępowaniu cywilnym – fakty i mity” poprowadzi dr hab. Piotr Rylski.

Skarga nadzwyczajna wprowadzona do polskiego porządku prawnego w roku ubiegłym stanowi istotną nowość w ramach dotychczasowych możliwości dochodzenia praw na drodze sądowej. Warto zadać sobie pytanie o źródła inspiracji ustawodawcy, które przyczyniły się do wprowadzenia do polskiego prawa tak znaczącej instytucji. Znakomitym punktem odniesienia dla rozważań o skardze nadzwyczajnej jest francuska pourvoi dans l’intérêt de la loi – skarga w obronie ustawy, zawarta w art. 17 francuskiej ustawy o Sądzie Kasacyjnym, do której odnosi się również art. 639-1 Code de procédure civile. Oba przepisy zdążyły już stać się przedmiotem wielu opinii doktryny oraz podstawą licznych orzeczeń sądowych.

Próbę przeprowadzenia słuchaczy przez meandry różnic oraz podobieństw łączących obie instytucje prawne podejmie opiekun Koła Naukowego Warsztaty Prawnicze, uznany praktyk oraz wykładowca dr hab. Piotr Rylski – radca prawny, pracownik Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW, autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz członek Biura Studiów i Analiz SN.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 stycznia o 20:00 w sali 1.4 Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4.

Serdecznie zapraszamy!