Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym”


Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem ,,Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym“, która odbędzie się w sobotę, 12 grudnia 2020 r. w formie zdalnej przez platformę Zoom. Konferencja będzie miała charakter prawniczy, a przewidziane są panele zarówno eksperckie, jak i studencko-doktoranckie. Językiem obrad będzie język polski.

W trakcie trwania konferencji odbędą się zarówno panele z udziałem wybitnych przedstawicieli doktryny jak i panele studencko-doktoranckie. Sylwetki ekspertów, którzy będą gościć na naszej Konferencji będziemy prezentować cyklicznie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do czynnego oraz biernego udziału. Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj

Proponowane obszary tematyczne referatów: 

  1. Funkcjonowanie dwuizbowości w wybranym ustroju. 
  2. Wpływ dwuizbowości na funkcjonowanie państwa demokratycznego;.
  3. Kształtowanie się systemu parlamentarnego w państwach demokratycznych. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem abstraktu. Abstrakt powinien zawierać imię, nazwisko oraz afiliację autora, a także tytuł, główne tezy wystąpienia i  bibliografię. Nie powinien przekraczać 250 słów. 

Formularz wraz z abstraktem należy wysłać do 22 listopada 2020 r. 

O zakwalifikowaniu do wzięcia czynnego udziału w konferencji poinformujemy mailowo do 1 grudnia 2020 r. 

Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikat zaświadczający wzięcie udziału w konferencji, który zostanie wysłany przez organizatorów pocztą.

Uczestnictwo bierne nie wymaga rejestracji – link do spotkania zostanie umieszczony na stronie wydarzenia oraz na stronie internetowej Koła.

Planowana jest również transmisja na żywo na Facebooku.

W razie pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego fanpage’a na Facebooku lub adresu e-mail: konferencja@knkp.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!