Pełni optymizmu i zapału do rozpoczęcia działalności, w imieniu naszej struktury, jaką jest Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, mamy przyjemność zaprosić wszystkich na spotkanie inauguracyjne. Będzie to wykład wprowadzający do zagadnień z zakresu komparatystyki prawniczej pod tytułem “Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?” Zaproszenia do wystąpienia w charakterze prelegentów zgodzili się przyjąć prof. dr hab. Ewa Łętowska oraz dr hab. Ryszard Piotrowski – postaci zapewne większości doskonale znane. Ich dyskusja przybliży nam wszystkim zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty komparatystyki prawniczej jako metody badawczej. 

Prof. dr hab. Ewa Łętowska jest pierwszą w historii Rzeczniczką Praw Obywatelskich, a także sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Napisała wiele publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności problematyki ochrony praw konsumentów. Kojarzona chociażby z teorią multicentryczności systemu prawa. Jest czynną komentatorką wydarzeń prawno-politycznych.

Dr hab. Ryszard Piotrowski, opiekun KNKP WPiA UW, jest konstytucjonalistą, autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, wieloletnim pracownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, znawcą prawa amerykańskiego i włoskiego. W 2016 roku został laureatem II nagrody za pracę habilitacyjną pt. “Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”. Z kolei w marcu bieżącego roku został wyróżniony przez kapitułę konkursu “Prawnik Roku” organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita, uzyskując nagrodę “Prawnik Edukator”.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4 o godzinie 20.

Link do wydarzenia na FB: www.facebook.com/events/1402146263169001

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!