Po warsztatach z pisania artykułów naukowych Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW zaprasza na kolejne spotkanie warsztatowe pod tytułem ,,Jak napisać dobrą opinię prawną?”.

Co powinno się znaleźć w każdej opinii prawnej dla klienta? Jakiego języka używać i w jaki sposób formułować zdania pisząc opinię prawną? Jakie są schemat i systematyka dobrej opinii prawnej? Czy opinia prawna powinna zawierać jakieś elementy obligatoryjne?

Na te pytania odpowie dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak. Profesor jest wykładowcą z zakresu prawa Unii Europejskiej na naszym Wydziale, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2015-2018 oraz członkiem szeregu rad, grup i stowarzyszeń. Jednocześnie prof. Grzeszczak regularnie występuje jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP, Rządu RP, ministerstw, Rządowego Centrum Legislacji, GDDKiA, CUPT, NSA, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Rady Notarialnej w Warszawie oraz licznych organizacji pozarządowych.

Warsztaty będą oparte na opublikowanym niżej stanie faktycznym. Wskazany zostanie w nim problem prawny, którego rozwiązanie zostanie opracowane podczas spotkania w formie opinii prawnej dla klienta.

Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2018 r. o godzinie 20:00 w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół KNKP WPiA UW


-> Pobierz Kazus <-