KNKP WPiA UW
Dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW

Polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, opiekun Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW, znawca prawa amerykańskiego i włoskiego, komentator wydarzeń polskiego życia publicznego.

W 2016 roku został laureatem II nagrody za pracę habilitacyjną pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”. Z kolei w marcu 2017 roku podczas 1. edycji konkursu dziennika „Rzeczpospolita” pn. „Prawnik roku” uzyskał wyróżnienie w kategorii „prawnik-edukator” za "mądre, niekoniunkturalne tłumaczenie kwestii ustrojowo–konstytucyjnych, z zachowaniem dystansu do bieżących sporów politycznych."