Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się w terminie 6-7 kwietnia 2018 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Z art. 182 Konstytucji RP wynika, że w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, obok sędziów zawodowych, uczestniczą także obywatele. Formy tego udziału mogą być różne. Aktualny stan prawny przewiduje funkcję ławnika, jednak Konstytucja pozostawia tę sprawę otwartą. Trwająca aktualnie dyskusja na temat wprowadzenia instytucji sędziego pokoju do polskiego systemu władzy sądowniczej skłania do refleksji nad kształtem udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do analiz porównawczych odnoszących się do rozwiązań innych państw w tym zakresie.

Dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek) odbędą się panele eksperckie z udziałem wybitnych przedstawicieli doktryny, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji. Sylwetki prelegentów będziemy prezentować cyklicznie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do biernego udziału. Otwarcie Konferencji odbędzie się o godzinie 11:00.

Dnia 7 kwietnia 2018 r. (sobota) odbędą się panele studencko-doktoranckie. Zachęcamy zarówno do czynnego, jak i biernego udziału. Wystąpienia rozpoczną się od godziny 11:00.

Więcej informacji tutaj.