Szariat oparty został na założeniu, że prawo musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki. Brak rozdziału życia religijnego od życia świeckiego i brak typowych, spisanych źródeł prawa, tworzą specyficzny system normatywny, zupełnie odmienny od systemów znanych zachodniej kulturze prawnej. Jakie regulacje wobec tego żądzą małżeńskim prawem islamu?

Czy zrównane są prawa obojga małżonków? Czy dopuszczalna jest poligamia? Czy trzykrotnie wypowiedziane hasło ,,rozwodzę się” ma wiążące skutki prawne? Czy możliwe jest zawarcie małżeństwa na czas oznaczony?

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 14 grudnia 2017 roku w sali 1.3 w budynku Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4.

Gorąco zachęcamy do udziału!
Zespół KNKP WPiA UW