Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”


Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się w terminie 6-7 kwietnia 2018 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Z art. 182 Konstytucji RP wynika, że w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, obok sędziów zawodowych, uczestniczą także obywatele. Formy tego udziału mogą być różne. Aktualny stan prawny przewiduje funkcję ławnika, jednak Konstytucja pozostawia tę sprawę otwartą.

Trwająca aktualnie dyskusja na temat wprowadzenia instytucji sędziego pokoju do polskiego systemu władzy sądowniczej skłania do refleksji nad kształtem udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do analiz porównawczych odnoszących się do rozwiązań innych państw w tym zakresie.

Dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek) odbędą się panele eksperckie z udziałem wybitnych przedstawicieli doktryny, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji. Sylwetki prelegentów będziemy prezentować cyklicznie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do biernego udziału. Otwarcie Konferencji odbędzie się o godzinie 11:00.

Dnia 7 kwietnia 2018 r. (sobota) odbędą się panele studencko-doktoranckie. Zachęcamy zarówno do czynnego, jak i biernego udziału. Wystąpienia rozpoczną się od godziny 9:30.


Proponowane obszary tematyczne:

1. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości we współczesnych państwach demokratycznych.
2. Czy istniejące formy udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości są zadowalające?
3. Ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w świetle badań opinii społecznej.
4. Czy potrzebna jest instytucja sędziego pokoju i jaki powinien być jej kształt?
5. Wady i zalety sądów przysięgłych w państwach demokratycznych.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem abstraktu. Abstrakt powinien zawierać tytuł i główne tezy wystąpienia oraz nie powinien przekraczać 600 słów.

Formularz należy wysłać w terminie do 25 marca 2018 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: http://knkp.edu.pl/pl/zapisy/

O zakwalifikowaniu do wzięcia czynnego udziału w Konferencji poinformujemy mailowo w terminie do 28 marca 2018 r. Oceny abstraktów dokona komisja złożona z opiekuna Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW, pracownika naukowego WPiA UW oraz dwóch członków Koła.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 złotych. Dane do przelewu oraz termin płatności zostaną udostępnione wraz z informacją o zakwalifikowaniu. Dla wszystkich uczestników czynnych przewidziane są dwudaniowy obiad, poczęstunek w ramach przerw kawowych, pamiątkowe upominki, certyfikat zaświadczający wzięcie udziału w Konferencji oraz identyfikator. Organizatorzy przewidują możliwość wystawienia uczestnikowi faktury z faktu uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Wszystkich zakwalifikowanych do wystąpienia w panelach studencko-doktorackich zachęcamy także do biernego uczestnictwa w piątkowych panelach eksperckich. W piątek przewidziana jest także integracja dla wszystkich studentów biorących udział w Konferencji, o której będziemy informować.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wiąże się także z obowiązkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego fanpage’a na Facebooku lub adresu e-mail konferencja@knkp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół KNKP WPiA UW