Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Dylematy i perspektywy demokracji”


Program: KNKP.edu.pl/pl/program-2019

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Perspektywy i dylematy demokracji”, która odbędzie się w terminie 5-6 kwietnia 2019 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie. Konferencja będzie miała charakter prawniczy i przeznaczona jest dla ekspertów i studentów prawa.

Z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że nasz kraj jest demokratycznym państwem prawnym. Demokracja w dzisiejszych czasach nie jest już pojmowana absolutnie i w nowoczesnych państwach Zachodu przyjęła formę demokratycznego państwa prawa, które zasadza się na połączeniu rządów większości z mechanizmami, które wolę większości mają ograniczać w ten sposób, by demokracja nie przerodziła się w tyranię większości.

Żyjemy w czasach, gdy, z jednej strony, pojęcia takie jak państwo prawa i demokracja liberalna ulegają relatywizacji i niemalże niemożliwym zdaje się dziś zakreślenie granicy określającej, gdzie tak pojęta demokracja jest, a gdzie już jej nie ma. Nadto, współczesne państwa realizujące zasadę rządów ludu stają przed szeregiem zagrożeń dla systemu demokratycznego. Wszystko wskazuje na to, że idea demokracji liberalnej znajduje się obecnie w okresie przesilenia, co skłania do podjęcia dyskusji na temat kierunków rozwoju tego procesu.

Dnia 5 kwietnia 2019 r. (piątek) odbędą się panele eksperckie z udziałem wybitnych przedstawicieli doktryny, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji. Sylwetki prelegentów będziemy prezentować cyklicznie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do biernego udziału. Otwarcie Konferencji odbędzie się o godzinie 11:00.

Dnia 6 kwietnia 2019 r. (sobota) odbędą się panele studencko-doktoranckie. Zachęcamy zarówno do czynnego, jak i biernego udziału. Wystąpienia rozpoczną się o godzinie 11:00.

Proponowane obszary tematyczne referatów:

1. Demokracja a populizm.
2. Demokracja a rozwój nowych technologii.
3. Granice współczesnych demokracji.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem abstraktu. Abstrakt powinien zawierać tytuł i główne tezy wystąpienia oraz nie powinien przekraczać 500 słów.

Formularz, dostępny pod adresem http://knkp.edu.pl/pl/zapisy-2019/ należy wysłać w terminie do 20 marca 2019 r.

O zakwalifikowaniu do wzięcia czynnego udziału w Konferencji poinformujemy mailowo w terminie do 24 marca 2019 r.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 złotych. Dane do przelewu oraz termin płatności zostaną udostępnione wraz z informacją o zakwalifikowaniu. Dla wszystkich uczestników czynnych przewidziane są dwudaniowy obiad, poczęstunek w ramach przerw kawowych, pamiątkowe upominki, certyfikat zaświadczający wzięcie udziału w Konferencji oraz identyfikator.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne, nie ma także obowiązku wypełnienia formularza.

Wszystkich zakwalifikowanych do wystąpienia w panelach studencko-doktoranckich zachęcamy także do biernego uczestnictwa w piątkowych panelach eksperckich. W piątek przewidziana jest także integracja dla wszystkich studentów biorących udział w Konferencji, o której będziemy informować na stronie wydarzenia.

W razie pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego fanpage’a na Facebooku lub adresu e-mail konferencja@knkp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół KNKP WPiA UW