Konflikt hiszpańsko-kataloński jest jednym z najgorętszych wydarzeń ostatnich tygodni. Kwestia niepodległości jednego z hiszpańskich regionów autonomicznych budzi liczne kontrowersje oraz jest przedmiotem różnych opinii i poglądów. W tym kontekście niezwykle istotne są aspekty prawne, takie jak problematyka prawa narodów do samostanowienia i reguły państwa prawa. Te dwie wartości mogą pozostawać ze sobą w konflikcie. Której z nich należy dać pierwszeństwo?

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW zaprasza na spotkanie merytoryczne pod tytułem ,,Katalonia: prawo narodów do samostanowienia vs. reguły państwa prawa”. Oprócz konfliktu tytułowych wartości, podczas spotkania pochylimy się nad ustrojami regionów autonomicznych oraz samostanowieniem narodów w perspektywie porównawczej.

Spotkanie poprowadzi dr Adam Krzywoń – adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, wykładowca z zakresu prawa konstytucyjnego, absolwent Uniwersytetu Complutense w Madrycie, autor licznych publikacji z zakresu hiszpańskiego prawa ustrojowego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 grudnia 2017 roku w sali 3.8 w budynku Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4.

Zachęcamy do udziału!
Zespół KNKP WPiA UW