Jeżeli chcesz dołączyć do Koła, wypełnij proszę poniższy formularz rekrutacyjny:

Deklaracja Członkowska Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej