Zapraszamy na spotkanie, na którym poddamy pod dyskusję ważny i aktualny temat. Porozmawiamy o narkotykach i o ich uregulowaniu prawnokarnym. Substancje psychoaktywne i ich penalizacja już od XIX w. wzbudzają ogromne kontrowersje. W Polsce zagadnienie to obecne jest w dyskursie […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Perspektywy i dylematy demokracji”, która odbędzie się w terminie 5-6 kwietnia 2019 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na kolejne w tym roku akademickim spotkanie merytoryczne, na którym prelekcję zatytułowaną “Specyfika prawa szariatu” wygłosi dr Agnieszka Gutkowska. Prawo szariatu normuje życie wyznawców zarówno islamu sunnickiego jak i szyickiego i, […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej ma zaszczyt zaprosić na pierwsze spotkanie merytoryczne w roku akademickim 2018/2019, będące jednocześnie spotkaniem rekrutacyjnym. Podczas spotkania wykład zatytułowany ,,Sędziowie i demokracja” wygłosi prof. Adam Strzembosz. Profesor Adam Strzembosz jest postacią niewątpliwie wybitną i niezwykle zasłużoną […]

Szariat oparty został na założeniu, że prawo musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki. Brak rozdziału życia religijnego od życia świeckiego i brak typowych, spisanych źródeł prawa, tworzą specyficzny system normatywny, zupełnie odmienny od systemów znanych […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej zaprasza na swoje pierwsze spotkanie warsztatowe. Będzie ono poświęcone zastosowaniu metody prawnoporównawczej w badaniach naukowych, w szczególności przy przygotowywaniu artykułów naukowych. Metodologia i praktyka badań prawnoporównawczych kuszą swoją atrakcyjnością i często są wykorzystywane przez autorów w […]