W lutym 2021 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer druga monografia naukowa Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, pod redakcją Opiekuna Naukowego Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW, dr hab. Ryszarda Piotrowskiego, prof. […]

17 stycznia 2018 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się 76. tom czasopisma „Studia Iuridica” pod redakcją Opiekuna Naukowego Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej WPiA UW, dr hab. Ryszarda Piotrowskiego, prof. UW. Znalazły się w nim m. in. artykuły prof. Ryszarda […]

Zapraszamy na spotkanie, na którym poddamy pod dyskusję ważny i aktualny temat. Porozmawiamy o narkotykach i o ich uregulowaniu prawnokarnym. Substancje psychoaktywne i ich penalizacja już od XIX w. wzbudzają ogromne kontrowersje. W Polsce zagadnienie to obecne jest w dyskursie […]

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy KNKP WPiA UW, Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie merytoryczne w roku akademickim 2019/2020. Naszym gościem będzie dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, prezes Rady Ministrów w latach […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Perspektywy i dylematy demokracji”, która odbędzie się w terminie 5-6 kwietnia 2019 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW ma zaszczyt zaprosić na kolejne w tym roku akademickim spotkanie merytoryczne, na którym prelekcję zatytułowaną “Specyfika prawa szariatu” wygłosi dr Agnieszka Gutkowska. Prawo szariatu normuje życie wyznawców zarówno islamu sunnickiego jak i szyickiego i, […]

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej ma zaszczyt zaprosić na pierwsze spotkanie merytoryczne w roku akademickim 2018/2019, będące jednocześnie spotkaniem rekrutacyjnym. Podczas spotkania wykład zatytułowany ,,Sędziowie i demokracja” wygłosi prof. Adam Strzembosz. Profesor Adam Strzembosz jest postacią niewątpliwie wybitną i niezwykle zasłużoną […]